Živá encyklopedie folkloru
2015
Soubor lidových písní a tanců MÁJEK
44991371
spolek
259/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
25 000 Kč
projekt
52 000 Kč
25 000 Kč
15
17,91
x
17,91