SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ K 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUBORU
2015
"Sdružení rodičů a přátel dětského národopisného souboru BRNĚNSKÝ VALÁŠEK, o.s."
44991274
spolek
250/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
278 000 Kč
0 Kč
15
17,50
x
17,50