MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL V ZAHRANIČÍ
2015
"Sdružení rodičů a přátel dětského národopisného souboru BRNĚNSKÝ VALÁŠEK, o.s."
44991274
spolek
249/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
350 000 Kč
160 000 Kč
15
18,59
x
18,59