Přehled dotací statutárního města Brna
Hudební střípky Jaroslava Juráška
2015
Sdružení přátel Dětského folklorního souboru Janošíček Brno, o.s.
68687176
spolek
243/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
60 000 Kč
projekt
120 000 Kč
60 000 Kč
15
17,82
x
17,82