Přehled dotací statutárního města Brna
Folklorní festival v zahraničí
2015
Sdružení přátel Dětského folklorního souboru Janošíček Brno, o.s.
68687176
spolek
242/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
40 000 Kč
projekt
200 000 Kč
100 000 Kč
15
17,77
x
17,77