Přehled dotací statutárního města Brna
Celoroční provoz souboru bulharských lidových tanců PIRIN
2015
Pirin
26591723
spolek
214/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
činnost
250 000 Kč
30 000 Kč
15
18,41
x
18,41