Přehled dotací statutárního města Brna
Veřejná vystoupení Bohunické chasy a Chasičky
2015
Orel jednota Brno - Bohunice
65350057
spolek
205/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
15 000 Kč
projekt
100 000 Kč
70 000 Kč
15
15,32
x
15,32