Tradiční řecká svatba
2015
Lyceum Řekyň v České republice
70892318
spolek
158/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
90 000 Kč
60 000 Kč
15
17,50
x
17,50