Přehled dotací statutárního města Brna
Obřanský Obr Brno 2015 (5. ročník)
2015
Kovářovo údolí o.p.s.
29227381
o.p.s.
140/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
50 000 Kč
20 000 Kč
15
18,64
x
18,64