Slavnostní premiéra
2015
Javorník Brno - folklorní soubor
15530809
spolek
121/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
165 000 Kč
50 000 Kč
15
18,77
x
18,77