Reciproční koncerty a festivaly
2015
Javorník Brno - folklorní soubor
15530809
spolek
119/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
15 000 Kč
projekt
33 000 Kč
15 000 Kč
15
17,68
x
17,68