Obnova a rozšíření krojové výbavy
2015
Folklorní soubor LUČINA Brno
22849327
spolek
91/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
30 000 Kč
projekt
60 000 Kč
40 000 Kč
15
16,05
x
16,05