REPREZENTACE MĚSTA BRNA V ZAHRANIČÍ
2015
Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO
64326616
spolek
64/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
75 000 Kč
projekt
300 000 Kč
100 000 Kč
15
18,50
x
18,50