OBNOVA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ DĚTSKÉHO FOLKLÓRNÍHO SOUBORU
2015
Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO
64326616
spolek
63/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
80 000 Kč
50 000 Kč
15
18,00
x
18,00