Pašije pro Brno
2015
Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla, Brno
65348681
c.o.
235/D
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
0 Kč
projekt
70 000 Kč
45 000 Kč
15
11,41
x
11,41