Freš manéž
2015
LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50
00401803
p.o. JMK
157/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
20 000 Kč
projekt
63 000 Kč
28 000 Kč
15
15,95
x
15,95