Kulturní družstvo Kafara - celoroční činnost
2019
Kulturní družstvo Kafara
06021450
družstvo
5/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
180 000 Kč
činnost
617 000 Kč
200 000 Kč
15
15,33
1
16,33