Krysař
2015
FACKA
27031365
spolek
76/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
50 000 Kč
projekt
480 000 Kč
185 000 Kč
15
15,82
x
15,82