TÝDEN MĚSTA 2015 - živý veřejný prostor
2015
CONTAINER41 o.s.
02294893
spolek
48/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
45 000 Kč
projekt
102 000 Kč
67 000 Kč
15
15,73
x
15,73