Česko-španělský film „SEMILLAS“
2015
soukromá osoba
x
FO
216/A
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
0 Kč
projekt
538 000 Kč
200 000 Kč
15
13,77
x
13,77