Zvíře zvané ruka
2015
Jurda Pavel
01198599
OSVČ
125/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
220 000 Kč
projekt
655 000 Kč
230 000 Kč
15
18,14
x
18,14