Dokumentární film Za svobodné Brno
2015
Jirásek Pavel
76363988
OSVČ
124/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
100 000 Kč
projekt
1 212 000 Kč
260 000 Kč
15
15,64
x
15,64