Tváře sídlišť
2015
soukromá osoba
x
FO
107/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
95 000 Kč
projekt
147 000 Kč
137 000 Kč
15
16,55
x
16,55