Bio senior 2015
2015
Aeropolis s.r.o.
02035707
s.r.o.
9/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
75 000 Kč
projekt
239 000 Kč
89 000 Kč
15
17
x
17