Studentské kino 2015
2015
Aeropolis s.r.o.
02035707
s.r.o.
8/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
70 000 Kč
projekt
243 000 Kč
73 000 Kč
15
19,18
x
19,18