Vybrané filmové přehlídky v kině Scala 2015
2015
Aeropolis s.r.o.
02035707
s.r.o.
7/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
130 000 Kč
projekt
369 000 Kč
169 000 Kč
15
17,05
x
17,05