Měsíc autorského čtení 2016
2016
Větrné mlýny s.r.o.
29279194
s.r.o.
9/VA
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu
590 000 Kč
projekt
1 796 000 Kč
600 000 Kč
15
19,33
x
19,33