JAZZFESTBRNO 2016
2016
JAZZFESTBRNO, o.p.s.
27028194
o.p.s.
2/VA
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu
1 150 000 Kč
projekt
6 500 000 Kč
1 500 000 Kč
15
17,83
x
17,83