Celoroční činnost ČFSB, koncerty v Brně, České republice, výrazná reprezentace města Brna v zahraničí
2016
Český filharmonický sbor Brno, o.p.s.
25318926
o.p.s.
1/VA
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu
3 000 000 Kč
činnost
28 800 000 Kč
5 000 000 Kč
15
16,83
x
16,83