MAP: media archive presents
2016
Vysoké učení technické v Brně
00216305
v.š.
40/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
45 000 Kč
projekt
262 000 Kč
70 000 Kč
15
17,00
x
17,00