Cyklus výstav v Galerii 209
2016
Vysoké učení technické v Brně
00216305
v.š.
39/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
75 000 Kč
projekt
128 000 Kč
83 000 Kč
15
17,50
x
17,50