Živá galerie, série uměleckých performance v galerii
2016
soukromá osoba
x
FO
38/V
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
0 Kč
projekt
38 000 Kč
26 000 Kč
15
10,67
x
10,67