Industra Art
2016
Vaizard, o.p.s.
29228107
o.p.s.
37/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
450 000 Kč
projekt
1 763 000 Kč
600 000 Kč
15
19,50
x
19,50