Mezinárodní bienále studentského designu DESIGN.S
2016
Technické muzeum v Brně
00101435
státní p.o.
36/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
75 000 Kč
projekt
235 000 Kč
164 000 Kč
15
17,00
x
17,00