Vydání šesti čísel časopisu FOTO v roce 2016
2016
Springwinter, s.r.o.
27649601
s.r.o.
35/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
65 000 Kč
činnost
1 647 000 Kč
187 000 Kč
15
15,67
x
15,67