Záznamy podstaty událostí, Fotografie 1968–2015, monografie Marie Kratochvílové
2016
Spolek přátel Domu umění města Brna, o.s.
65353455
spolek
34/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
65 000 Kč
projekt
172 000 Kč
76 000 Kč
15
18,00
x
18,00