Den architektury 2016
2016
"KRUH"
26537389
spolek
32/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
60 000 Kč
projekt
100 000 Kč
69 000 Kč
15
18,33
x
18,33