27. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2016 - mezinárodní sympozium
2016
Společnost přátel Moravské galerie v Brně
67011586
spolek
31/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
150 000 Kč
projekt
500 000 Kč
150 000 Kč
15
19,00
x
19,00