Martin Rajniš - První architektura
2016
Moravská galerie v Brně
00094871
státní p.o.
23/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
70 000 Kč
projekt
310 000 Kč
80 000 Kč
15
18,50
x
18,50