Výstava obrazů - Odpojené světy
2016
soukromá osoba
x
FO
22/V
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
0 Kč
projekt
77 000 Kč
53 000 Kč
15
8,67
x
8,67