Komixxx / Festival KOMA
2016
Komixxx projekt z.s.
22901817
spolek
16/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
190 000 Kč
projekt
919 000 Kč
494 000 Kč
15
17,33
x
17,33