Industriální sochařská výstava
2016
DEFORMA z.s.
02760746
spolek
8/V
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
0 Kč
projekt
143 000 Kč
100 000 Kč
15
14,00
x
14,00