Přehled dotací statutárního města Brna
ArtMap Brno
2016
Artmap, z.s.
22906339
spolek
4/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
111 000 Kč
činnost
1 620 000 Kč
160 000 Kč
15
17,67
x
17,67