Mezinárodní stepařský festival Brno 2016
2016
STEPFESTIVAL o.s.
22718290
spolek
11/T
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
50 000 Kč
projekt
253 000 Kč
55 000 Kč
15
16,33
x
16,33