Každý máme svůj svět
2016
Cyranovy boty, z. s.
26534711
spolek
4/T
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
40 000 Kč
činnost
99 000 Kč
63 000 Kč
15
16,00
x
16,00