Sborník Forum Brunense 2016
2016
Spolek přátel Muzea města Brna
27048331
spolek
18/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
30 000 Kč
projekt
90 000 Kč
60 000 Kč
15
18,00
x
18,00