Podpora pro vydání knihy Brněnského autora Jindřicha Zogaty
2016
Sojnek Jan
47941880
OSVČ
17/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
40 000 Kč
projekt
157 000 Kč
105 000 Kč
15
16,33
x
16,33