Filmové Brno - vydání odborné publikace
2016
NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV
00057266
státní p.o.
13/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
60 000 Kč
projekt
228 000 Kč
77 000 Kč
15
19,67
x
19,67