Vydání publikace Brno moderní. Velký průvodce po architektuře 1890–1948
2016
Nakladatelství Paseka s.r.o.
26200449
s.r.o.
12/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
100 000 Kč
projekt
753 000 Kč
209 000 Kč
15
17,33
x
17,33