Vydání Knižnice Matice moravské
2016
Matice moravská
60553987
spolek
11/L
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
0 Kč
projekt
149 000 Kč
50 000 Kč
15
14,67
x
14,67